Om oss

SVENSKA KVALITETSPRODUKTER SEDAN 1982

Vi känner oss stolta över att ha varit en ledande aktör i över 35 år. Genom åren har vi successivt utvecklats runt kärnverksamheten. Medarbetare tillsammans med en stor erfarenhet, kunskap och goda idéer är en viktig förutsättning för just denna tillväxt. Vår ambition inför framtiden är att fortsätta vara lyhörda och innovativa och tillsammans med dig som kund hitta och utveckla framgångsrika lösningar.

Vår vision är att möta oss själva på andra sidan jorden. För att vi ska göra det har vi tagit realistiska krafttag och lyckats otroligt bra. Vi jobbar ständigt med utvecklingen internationellt, framförallt genom att hela tiden försöka nå kunder utanför Sverige. Detta blir verklighet då vi flera år i rad deltagit på internationella mässor och som öppnat upp för ett internationellt samarbete. Genom vårt långsiktiga arbete med våra kunder blir det även ett naturligt steg att följa med dem när de expanderar ut i världen. Detta gör att det ställs höga krav på oss som leverantör och att hela tiden analysera olika marknaders förutsättningar och därefter göra vår produkt och erbjudanden så attraktiva som möjligt. Vi exporterar gärna och har så gjort i 35 år. Vår moderna produktion och kompetenta personal ser till att ett exportsamarbete är möjligt. Under åren har vi även jobbat mycket med att synas genom återförsäljare och vi letar ständigt efter nya och kontinuerliga representationer på nya marknader.

Alla dessa delar har gjort att vi idag jobbar i vår vision och ständigt utvecklas.

Policys

PlastoMer Sweden AB är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001.

Företagsinformation

  • Postadress: PlastoMer Sweden AB, Box 501, 593 25 Västervik
  • Besöksadress: Hultmansgatan 3, 593 32 Västervik
  • Telefon: 0490-822 80
  • Telefax: 0490-822 88
  • E-mail: info@plastomer.se
  • Org.nr: 556039-0279
  • VAT nr: SE556039027901